Cultură şi statalitate multiplu codate

Modernitatea Vienei şi a Europei Centrale

  • Recomandă articolul
Multe dintre cărţile de istoria culturii traduse în română în ultimii ani sînt noi sub aspectul informaţiei, al metodei de cercetare, al noţiunilor şi problematizării. Ele au fost elaborate în medii academice libere de constrîngerile comunitar-politice, religioase, naţionale. Multe au intrat în circuitul valorilor universale, fac parte dintre referinţele de primă mînă ale studiilor culturologice, contribuie enorm la dezbaterile privind patrimoniul cultural european, moştenirile şi modalităţile de valorificare creativă a acestora.   Ideologia operetei şi modernitatea vieneză. Un eseu de istorie culturală, traducere şi postfaţă de Cristina Spinei, Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza“ din Iaşi, carte semnată de istoricul austriac Moritz Csáky, face parte din categoria mai sus amintită. Figură reprezentativă a vieţii ştiinţifice austriece, Moritz Csáky s-a remarcat printr-o impresionantă activitate de cercetător, profesor, coordonator al unor prestigioase instituţii. Timp de cîteva decenii a fost profesor la Univer sitatea din Graz, iar din 1998 este membru al Academiei de Ştiinţe a Austriei şi membru corespondent al Aca demiei de Ştiinţe a Ungariei; este fondatorul Societăţii Austriece pentru Studiul Secolului al XVIIIlea şi al Centrului Interna ţional de Studii Culturale, ambele cu sediul la Viena. Moritz Csáky este autorul unor studii şi cărţi de referinţă internaţională dedicate istoriei culturale, istoriei […]
Acest continut este doar pentru abonati. Pentru abonament Observatorul Cultural apasati aici.

Comentarii utilizatori

Comentariile sunt închise.