Drept la replică. De la COPYRO

  • Recomandă articolul
Către Observator cultural   Referitor la articolul publicat în revista dvs, nr. 511/04.02.2010, intitulat „Rinoceriţa înviată – COPYRO vrea să zădărnicească publicarea lui Mihail Sebastian în limba română“, Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO formulează următorul cuvînt în replică: COPYRO – Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, în calitate de organism de gestiune colectivă în domeniul operelor scrise conform Deciziei ORDA nr.8/1997, protejează drepturile de autor ce-i sînt încredinţate prin mandat, dar şi excercită gestiune colectivă a drepturilor de autor în condiţiile art. 25 din Legea nr.8/1996.   În exercitarea atribuţiilor sale de organism de gestiune colectivă, are obligaţia de a-şi actualiza repertoriul de titulari de drepturi şi de a supune controlului de legalitate în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale situaţia succesorală pe linia drepturilor de autor a autorilor români de operă scrisă în raport de succesiunea în timp a legilor de proprietate intelectuală pentru clarificarea corectă a beneficiarilor drepturilor de autor rămase după decesul titularilor de drepturi. În aceste condiţii de legalitate, pe rolul instanţelor specializate pe probleme de proprietate intelectuală se află spre soluţionare şi legalitatea exercitării drepturilor de autor de pe urma defunctului scriitor român Mihail Sebastian. În acest context, este analizată […]
Acest continut este doar pentru abonati. Pentru abonament Observatorul Cultural apasati aici.