Dreptul la educație

Apel al oamenilor de cultură, academicieni, profesori universitari, profesori, scriitori, cercetători

  • Recomandă articolul

Avînd în vedere ultimele intenții anunțate de Ministerul Educației Naționale, instituţie identitară fundamentală, și îngrijoraţi fiind de evoluţiile practice ale acestor intenții, ne exprimăm categoric împotriva respectivelor inițiative și solicităm încetarea atacului la adresa educației de calitate. Direcțiile pe care le impune acum MEN indică o încercare de erodare a principiilor intrinsece ale educației, de demarare a unor acţiuni plasate sub semnul iminenței cenzurii, al insinuării treptate a factorului ideologic monopolizant, și se îndreaptă direct împotriva generațiilor care vor constitui viitorul țării.

Încercările de impunere a unor direcții unice de formare, de educare, de anulare a diversității și alterității, atît la nivelul circulației ideilor, cît și la cel al surselor care le pot produce – specialiștii și entitățile economice specializate, aflate în sistem competițional, generator de plus-valoare –, sînt practici ale unor regimuri autoritare, dictatoriale.

Observăm cu îngrijorare încercările recurente de enclavizare a învățămîntului, atît în raport cu scena educațional-culturală europeană, cît și în raport cu pluralitatea vocilor din spațiul autohton care mai au de exprimat puncte de vedere valoroase în domeniul educației. Aceste tendințe ne îndepărtează flagrant de dimensiunea integrării europene, plasîndu-ne într-o zonă centrifugală în raport cu toate centrele de forță ale civilizației. Sîntem convinși că scena educațională românească trebuie să se alinieze modelelor de succes ale Europei, să se situeze în proximitatea calitativă a acestora, nu să se îndepărteze de ele, așezîndu-ne astfel marginal pe harta dinamicii educaționale europene.

Nu vrem:

*autori de manuale selectați politic!
*excluderea a 10.000 de potențiali autori, în favoarea a trei selectați de Stat!
*autori de manuale care se autoexclud, pentru că refuză tutela Statului!
*autori de manuale care se autoexclud, pentru că refuză comanda politică!
*manuale mai scumpe în timp, ca efect al monopolului!
*pierderea unor manuale potențial valoroase!
*falimentarea unor edituri profesioniste, care asigură locuri de muncă simultan cu produse de calitate!
*anularea posibilității ca edituri prestigioase, cum sînt Oxford, Nathan, Pearson, Cornelsen, Cambridge etc., să lucreze cu autori români!
*să dispară oamenii creativi, esențiali pentru o echipă de autori de manuale, pe care un asemenea sistem i-ar exclude din principiu!
*limitarea dreptului la asociere în vederea scrierii unui manual!
*ca un manual, vremelnic agreat de o conducere politică, poate chiar iubit de profesori, să fie schimbat de următoarea conducere politică, pentru că are clienții ei!
*controlul politic al conținuturilor!
*cenzura educației!
*controlul minților copiilor noștri!
*moartea școlii românești!

Atragem atenția asupra cîtorva principii fundamentale ale educației, încălcate de către recentele inițiative ale MEN în privința manualelor și a auxiliarelor școlare:

1. Dreptul profesorului de a-și alege resursele didactice.

Profesorul trebuie să-și mențină vocația și să reușească să-și cultive, și după 20-30 de ani de carieră, pasiunea pentru munca sa. O poate face doar dacă se simte liber, inclusiv prin faptul că toate cărțile pe care și le dorește îi sînt permise. Acest drept este reglementat chiar în Constituție în mai multe țări (Italia, de exemplu) și în Legile Educației (în aproape toate statele lumii).

A-i limita acest drept înseamnă cenzură!

2. Dreptul de a publica.

Orice editură și orice autor au dreptul de a publica orice carte cu profil educațional: în primul rînd, manuale, dar și culegeri, ghiduri și metodici, manuale digitale etc. Dezvoltarea complexă a pachetelor educaționale în editurile cu profil educațional este cea mai cunoscută formă de cercetare-dezvoltare în educație, la nivel mondial. Exemple strălucite: Pearson, Cambridge sau Oxford, Hachette sau Nathan, Cornelsen, Klett sau Springer.

Acest drept este derivat din dreptul la liberă exprimare (Art. 30 din Constituția României), reglementat în Constituție în mai multe țări, dar și prevăzut ca atare în Legile Educației și în Legile Cărții din aproape toate statele lumii. A limita acest drept înseamnă cenzură!

3. Dreptul părinților de a calibra și direcționa educația propriilor copii.

Statul, școala, profesorii, directorii, agenții economici nu pot impune unui părinte cît și dacă dorește să plătească pentru resurse educaționale suplimentare. Drepturile și responsabilitățile părintelui în ceea ce privește educația copilului sînt prevăzute ca atare în legislație. A limita acest drept înseamnă cenzură!

4. Dreptul Statului de a investi în educație

Statul are dreptul (și responsabilitatea) de a investi în educație, fără să încalce însă vreunul dintre celelalte trei principii de mai sus. Statul poate achiziționa manuale, însă doar de pe o piață liberă, la prețuri corecte, rezultate în urma unor reguli de competiție corecte, în interesul beneficiarilor. Nu va forța însă o scădere artificială a prețului manualului, întrucît aceasta ar însemna, inevitabil, o reducere a calității. Conform Constituției României, statul dă cetățenilor români dreptul la „învățătură“. Adică educație de calitate.

Ingerințele Statului prin soluții de tip monopol elimină concurența, iar lipsa concurenței înseamnă calitate mai slabă, prețuri, în timp, mai mari (de monopol). Se atentează astfel la unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor români, dreptul la învățătură.

Constituția României. Art. 32. (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. A limita acest drept înseamnă cenzură!

Cele patru principii sînt circumscrise unui drept fundamental: dreptul copilului la o educație de calitate. În numele acestui drept, vă solicităm, domnule ministru Liviu Pop, să renunțați imediat la monopolizarea manualelor, la impunerea manualului unic sau la cosmetizarea acestei acțiuni sub forma așa-zisei licitații de autori, organizate de editura de casă a Statului!

Cu speranță pentru o Românie educată,

lista semnatarilor apelului „drept la educație“:

Mediul academic. Scriitori

Prof. dr. Mircea Vasilescu, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Prof. dr. Ioana Pîrvulescu, Facultatea de Litere, Universitatea din București, scriitoare
Prof. univ. dr. Mircea Cărtărescu, Universitatea din București, scriitor
Prof. univ dr. Rodica Zafiu, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Eugen Negrici, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Simona Popescu, Universitatea din București
Prof. dr. Andra Vasilescu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere; Academia Română, Institutul de Lingvistică  „I. Iordan – Al. Rosetti“
Prof. univ. dr. Caius Dobrescu, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Academician Nicolae Manolescu
Prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan, Universitatea „Petru Maior“, Tîrgu Mureș
Conf. univ. dr. Radu Vancu, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
Prof. univ. dr. Virgil Podoabă, Universitatea Transilvania, Brașov
Prof. univ. dr. Mircea Mihăieș, Universitatea de Vest, Timișoara
Lect. univ. dr. Dana Crăciun, Universitatea de Vest, Timișoara
Prof. univ. dr. Ion Dumitru, Universitatea de Vest, Timișoara
Lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț, Universitatea de Vest, Timișoara
Prof. univ. dr. Gheorghe Clițan, Universitatea de Vest, Timișoara
Prof. univ. dr. Robert D. Reisz, decan al Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest, Timișoara
Conf. univ. dr. Remus Feraru, Universitatea de Vest, Timișoara
Lect. univ. dr. Emanuel Copilaș, Universitatea de Vest, Timișoara
Conf. univ. dr. Grațiela Noia, Universitatea de Vest, Timișoara
Lect. univ. dr. Dragoș Zetu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași
Conf. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza“, Iași
Cercetător Ciprian Jeler, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza“, Iași
Lect. univ. dr. Corneliu Bîlbă, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza“, Iași
Lect. univ. dr. Diana Mărgărit, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza“, Iași
Prof. univ. dr. Luminița Vlădescu, Facultatea de Chimie, Universitatea din București, coordonator al lotului olimpic de chimie al României, cîștigător, în decursul anilor, a zeci de medalii internaționale
Lect. univ. dr. Sorin Costreie, prodecan, Facultatea de Filozofie a Universității din București
Conf. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Adrian Lăcătuș, decanul Facultății de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov
Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Facultatea de Filozofie, Universitatea din București
Lect. univ. dr. Constantin Vică, Facultatea de Filozofie, Universitatea din București
Lect. univ. dr. Andrei Gorzo, UNATC
Lect. univ. dr. Bogdan Iancu, SNSPA
Prof. univ. dr. Corina Dumitrescu, Universitatea „Dimitrie Cantemir“, București
Conf. dr. Gheorghe Nicolaescu, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București
Prof. dr. Ioana Bican, prodecan, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Conf. dr. Dorin Chira, prodecan, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Prof. dr. Liana Pop, Școala doctorală de studii literare și lingvistice, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Prof. dr. Corin Braga, decan, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Lect dr. Elena Păcurar, directorul Departamentului de limbi străine de specialitate, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Conf. dr. Daniela Vladu, directorul Departamentului de germanistică, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Lect. dr. Szabo Tohotom, directorul Departamentului de etnologie maghiară, membru al Senatului, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Prof. dr. Rodica Frențiu, directorul Departamentului de limbi asiatice, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Lect. dr. Balasz Katalin, directorul Departamentului de limbi slave, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Lect. univ. dr. Ursula Wittstock, Departamentul de germanistică, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Prof. dr. Beno Attila, directorul Departamentului de limba maghiară, membru al CNATDCU, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Conf. dr. Călin Teutișan, directorul Departamentului de literatură română, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Prof. Sanda Tomescu, directorul Departamentului de limbi nordice, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Conf. dr. Berszan Istvan, directorul Departamentului de literatura maghiară, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Conf. dr. habil. Mihaela Ursa, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Lect. univ. dr. Claudiu Turcuș, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Conf. dr. Elena Platon, directorul Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Lect. univ. dr. Dumitru Cornel Vîlcu, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Asist. dr. Dina-Gabriela Vîlcu, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca
Lect. dr. Cristina Modoi, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca
Bogdan Ghiu, scriitor
Ioana Nicolaie, scriitoare
Gabriel Chifu, scriitor
Bedros Horasangian, scriitor
Adina Popescu, scriitoare
Ștefan Manasia, scriitor
Florin Bican, scriitor
Irina-Margareta Nistor, critic de film
Adriana Brăescu, biolog
Prof. Mihaela Ghițiu
Alina Stanciu, manager de proiect
Lect. univ. dr. Cosmin Perța, scriitor
Lect. univ. dr. Andrei Novac, scriitor
Dan Coman, scriitor
Cercetător Flori Balanescu, Academia Română, București
Cercetător Florin-Razvan Mihai, Academia Română, București
Prof. dr. Dorin Popescu, Institutul de Matematică al Academiei Române
Prof. univ. dr. Ioana Vintilă-Rădulescu, cercetător științific, Institutul de  Lingvistică din București al Academiei Române
Prof. univ. dr. Simona Vasilache
Prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu, Universitatea din București
Prof. univ. dr Antoaneta Olteanu, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Răzvan Voncu, Universitatea din București
Prof. dr. Diana Ioniță, Universitatea din București
Lect. dr. Anca-Irinel Teleoacă, Universitatea din București
Cosmin Borza, cercetător științific, dr., Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu“, Cluj-Napoca
Mihaela Popa, director de cursuri, Institutul Francez – Cluj-Napoca
Cristina Gogîță, asist. univ. dr., UMF „Iuliu Hațieganu“, Cluj-Napoca
Prof. dr. Emil Ionescu, decan al Facultății de Litere, Universitatea din București
Conf. dr. Ioana Murăruș, Facultatea de Litere, fost decan (2012-2016), Universitatea din București
Conf. univ. dr. habil. Adrian Chircu, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul de limba română
Lect. univ. dr. Cătălin Cioabă, Facultatea de Filozofie, Universitatea din București
Prof. dr. Sanda Țigoiu, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București
Conf. dr. Victor Țigoiu, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București, prodecan
Dr. Florin Panaite, cercetător știintific, Institutul de Matematică al Academiei Române
Mădălina Spătaru-Pralea, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Centrul de Studii Românești
Prof. univ. dr. Sorin Dăscălescu, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București
Lect. univ. dr. Andrea Ghiță, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Conf. dr. Gheorghe Ardelean, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Conf. dr. Florentina Sîmihăian, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Dr. Nicoleta Marinesc, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
Ligia Sarivan, cercetător științific I, Institutul de Științe ale Educației
Cristian Voica, Facultatea de Matematică, Universitatea din București
Daniela Papadima, director educațional „Avenor College“, București
Ioana Gruenwald,  project manager Headsome Communication
Dr. Alexandru Crișan, consultant educațional internațional, fost președinte al Consiliului Național pentru Curriculum (1995-1998)
Eugen Palade, consultant educațional interanțional, director al proiectului Băncii Monciale pentru manuale alternative
Prof. dr. habil. Florence Mihaela Singer, Universitatea din Ploiești
Ana Maria Barbu,  CS I la Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti“
Conf. dr. Laura Grunberg, Universitatea București, dr. George Pataki, consultant internațional educație
Mariana Neț, Institutul de Lingvistică al Academiei Române   „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”
Luminița Medeșan, profesor, ANPRO (Asociația Națională a Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu“)
Mihăilescu Ramon, prof. dr.,  Liceul de Arte  „Dimitrie Cuclin“, Galați
Laszlo Alexandru, prof. dr.,  Colegiul Național „George Barițiu“, Cluj-Napoca

Cadre didactice ale școlilor gimnaziale și liceelor din România:

Ivona Munteanu, profesor, Liceul Tehnologic nr. 1, Fundulea, județul Călăraşi
Monica Halaszi, Colegiul Național ,,Liviu Rebreanu“, Bistrița
Sofia Dobra, profesor gradul I, Școala Nr. 131, București
Ioana Nanu, Școala Americană Internațională, București
Cristina Sărăcin, profesor, Școala Gimnazială Nr.49, București
Cristina Iurișniți, profesor, Colegiul Național „Andrei Mureșanu“, Bistrița
Diana Farah, profesor, Școala Gimnazială  „Petre Ghelmez”
Aida Hancer, profesor, Școala Internațională „Olga Gudynn“
Carmen Pleșa, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu“, București
Andreass Borugă, profesor de limba engleză, Colegiul National „I.L Caragiale“, Ploiești
Alina Petrescu, profesor gradul I, Liceul „Timotei Cipariu“, București
Radu Petrescu, profesor gradul I, Școala Europeană București
Petre Nicolescu, profesor gradul I, Școala Gimnazială „Petre Ghelmez“, București
Moldovan Maria-Lavinia, profesor, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu“, Tîrgu-Mureş
Florentina Leucuţia, Colegiul Naţional  „Constantin Diaconovici Loga“, Timişoara
Prof. Elena Jebelean de la Liceul Pedagogic  „Carmen Sylva“ , Timișoara
Prof. Simona Raluca Dobrescu, Colegiul Național  „Mihai Eminescu“, Cluj-Napoca
Titiana Zlătior, prof. dr., Colegiul Național  „George Coșbuc“, Cluj-Napoca
Roxana Amalia Munteanu, prof. dr.,  Liceul Teoretic „Avram Iancu“, Cluj-Napoca
Prof. Luci Pintilie, Școala Gimnazială Nr. 193, București
Carmen Elena Florea, doctor în filologie, profesor Școala Gimnazială Nr. 149, București
Georgiana Stoica, Profesor gradul did. I, Liceul Teoretic „Școala Europeană“, București
Prof. Anca Hassoun, Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr“, Cluj-Napoca
Ariana-Stanca Văcărețu, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice România
Carmen Elena Florea, profesor Școala Nr. 149, doctor în filologie, București
Gabriela Diaconu, Colegiul Economic Viilor, București
Laura Cucu, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga“, Cluj-Napoca
Carmen Stoica, Școala Gimnazială Nr. 99, București
Andreea Târziu-Gal, membru al ANPRO
Șologon Mariana, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Ploiești
Leontina Copaciu, profesor, Liceul Teoretic „Samuel Brassai“, Cluj-Napoca
Ignatescu Alina, Școala Gimnazială Merei, Buzău
Anca Vieriu, profesor, Colegiul Național „Petru Rareș“, Suceava
Alina Cerbu, Liceul Tehnologic „Mihai Novac“ Oravița, Caraș -Severin
Bogdan Rațiu, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas“, Tîrgu-Mureș
Chiriac Mariana, Colegiul Național „Constantin Negruzzi“, Iași
Hopp Cristina Antonela, profesor Colegiul Silvic Bucovina, Cîmpulung Moldovenesc, Suceava
Fodor Georgiana, ANPRO, Perspective
Consuela Voica, prof. gr. I la Școala Gimnazială „Herăstrău“, București, expert în management educațional și membru al Corpului de profesori mentori
Bucur Violeta Simona, Școala Gimnazială Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino“, Pucioasa, Dîmbovița
Badiu Maria, profesor, Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Întorsura-Buzăului, Covasna
Corina Chelaru, Școala Gimnazială Nr. 195, București
Anca Davidoiu-Roman, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr“, București
Monica Scripet, Școala Gimnazială Luna de Sus, Cluj
Prof. Morie Anamaria Neli, Tîrgu Jiu
Geanina Oprea, Colegiul Național „Mircea cel Bătrîn“, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
Alina Muraru, Școala Gimnazială Nr. 1, Sibiu
Ruxandra Nechifor, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri“, Iași
Ionela Andrei, Colegiul Economic „Ion Ghica“, Bacău
Mocanu Ramona, Colegiul Național „Vasile Alecsandri“, Bacău
Cristina Anfimov, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi“, Rădăuți
Ionela Andrei, Colegiul Economic „Ion Ghica“, Bacău
Claudia Muraru
Ramona Mateiu, prof. gr. II, Colegiul Național „George Coșbuc“, Cluj-Napoca
Floarea Felicia, prof. gr. I, Colegiul Tehnic „Ana Aslan“, Cluj-Napoca
Adriana Diertic, prof. gr. I, Liceul Tehnologic Nr. 1, Cluj-Napoca
Corina Dindelegan, prof. gr. I, dr., , Colegiul Național „Emil Racoviță“, Cluj-Napoca
Adrian Romonți, prof. gr. I, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr“ , Cluj-Napoca
Dorina Kudor, prof. gr. I, Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai“, Cluj-Napoca
Gabriela Roşa, prof. gr. I, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga“, Cluj-Napoca
Anabella Graur, prof. drd., Colegiul Tehnic „Ana Aslan“, Cluj-Napoca
Ana-Teodora Cîmpean, prof. drd., Liceul Teoretic ,,Avram Iancu“, Cluj-Napoca
Petruta Vasiliu, prof.gr. I, Liceul Teoretic „Al.Papiu Ilarian“, Dej
Alina Pop, prof. gr. I, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“, Cluj-Napoca
Doru Castaian, prof. dr.,  Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“, Galați
Andronic Luciana, prof. gr. I, Colegiul Național „George Barițiu“, Cluj-Napoca
Horia Corcheș, prof. gr. I, Colegiul Național „George Barițiu“, Cluj-Napoca
Petrina Dobrotă, prof. gr. I, Liceul Teoretic ,,Constantin Noica“, Sibiu
Pascu Nadia, prof. gr. I, Școala Gimnazială „Ioan Bob“, Cluj-Napoca
Mihaela Seusan, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Sibiu
Marcelina Popa, prof. gr. I, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret“, Tulcea
Micu Aritina, prof. gr. I, Liceul Teoretic „Brassai Samuel“, Cluj-Napoca
Adriana Benchea, Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu“, București
Dumitrița Stoica, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr“, București
Ilinca Laura, profesor, Colegiul Național „Elena Ghiba Birta“, Arad
Mihaela Burcea, profesor, Școala Gimnazială „Vintilă Brătianu“, Ștefănești, Argeș
Sorina Stan, profesor, Colegiul Național „Nicolae Titulescu“, Pucioasa, Dîmbovița
Márk Stefania Laura, profesor, Liceul „Körösi Csoma Sándor“, Covasna
Monica Columban, prof. gr. I, Colegiul Național „Emil Racoviță“, Cluj-Napoca
Laura Dănăilă, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galați
Cristian Jeican, profesor, Școala Gimnazială Nr. 1, Bistrița
Maria Tofană, profesor, Colegiul Național „Petru Rareș“, Beclean
Szövérfi Judit-Mária, Liceul Vocațional Reforma, Tîrgu-Mureș
Daniela Vlăduț, Școala Gimnazială „Colonel C. Langa“, Miroslava, Iași
Aurel Constantin Soare, director, Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir“, Breaza

 

Comentarii utilizatori

Adaugă comentariu

object(WP_Term)#13245 (11) { ["term_id"]=> int(19326) ["name"]=> string(7) "Nr. 901" ["slug"]=> string(6) "nr-901" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(19326) ["taxonomy"]=> string(7) "numbers" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(31) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "0" }