Poeme de Madame Nielsen

  • Recomandă articolul

Cîntecul sinucigaşului

                               Lui Stig Sæterbakken

 

Oare nu îţi miroase a moarte

Oare poţi înţelege plînset şi şoapte

Nu vezi tu că şi dragostea de-acuma renunţă

Cînd întunericul fără timp se anunţă

 

Unica mea fiică s-a pierdut în noapte

Avea doar unsprezece ani cînd s-a sfîrşit în moarte

Sufletul ei încăpător ca un zepelin

De pe pămînt în lumină a dus-o departe

 

Sinuciderea e păcatul prim

În faţa căruia şi credinţa şi viaţa renunţă

Cînd mîna ucigaşă cu moarta s-a născut

Doar vocea ei în minte-ţi de-atunci a apărut

Ascultă:

 

Cînd doar a beznei tînguire se-aude în pustiu

Dulăii sinuciderii pornesc să latre-a morţiu

Cînd cel ce ţi-e aproape alege să moară

Credinţa în Dumnezeu în Iubire şi-n Viaţă e minciuna
originară

 

Rostind despre om adevărul deplin

Singura mea iubire a intrat în declin

Fiindcă vraja am rupt inumanul sînt eu

Răspunsu-i pe-aproape, dar nu mai e nimeni aici nici Dumnezeu

 

Cartea s-a închis autorul creionul a rupt

Rămas sînt în beznă fără sfîrşit şi început

Abia de-l cunoşteam, dar oricum

Văzîndu-l deodată legănîndu-se

şi atîrnînd ca un bec ars din tavanul

limbajului

am îngheţat

bătaia vitală a inimii

a încetat

s-a oprit

şi niciodată vreodată vreodată vreodată vreodată vreodată vreodată nu

s-ar sfîrşi

 

Foc în deşert

Vor fi piersici în grădină

Şi cireşe în pomi

Dar să mănînci nimic nu-ţi va fi dat

 

Vor fi păsări în ceruri

Şi muzica va răsuna în catedrale

Dar nici o melodie să cînţi nu vei putea

 

Vor fi străzi prin oraşe

Şi pretutindeni drumuri largi

Dar nu va fi nici o cărare pentru tine

 

Vinul va curge în pahare

Şi apa în izvoare

Dar nici o picătură nu vei bea

 

În deşert va fi foc

Şi nici un loc în care să ajungi

 

Vor fi scaune la masă

Şi cearşafuri pe paturi

Dar nici un loc unde să te-odihneşti

 

Îndrăgostiţii vor ieşi pe străzi

Iar mamele vor rămîne în case

Dar pentru tine nici un pat unde să dormi

 

Se va dansa la primărie

Şi vor bate mingea în piaţă

Dar pentru tine nu va mai fi nici o speranţă

 

Întunericul va fi plin de suspine

Prin copaci mii de adieri

Dar nici o respiraţie nu-ţi va mai rămîne

 

În deşert va fi foc

Şi nici un loc în care să ajungi

 

Nu va fi nimeni să plîngă cu tine

Nimeni să doarmă cu tine

Nimeni să te compătimească

Nu va fi nimeni să se roage pentru tine

Nimeni să stea cu tine

Nimeni să te ducă acasă

 

În deşert va fi foc

Şi nici un loc în care să ajungi

 

Imnul libertăţii în secolul XX!

Vom merge unde nimeni n-a ajuns

Şi nimeni cîntul n-o să ni-l audă

Dar nu-i departe ziua cînd veni-vom

În gaura de şarpe-n care vă ascundeţi

 

Vom şterge tot ce-aicea scris era

Şi libertatea o vom dărui oricui

Că nimeni n-a mai fost aici vom spune

Şi-atunci vei şti că tu eşti nimeni

 

Te vei naşte în al Istoriei noastre ceas

Te vei naşte în al cîntului nostru sunet

Liber vei fi să mergi încotro vei dori

Căci zi eşti tu şi ziua se sfîrşeşte

 

Te-om cumpăra cu banii ce ţi-i vom aduce

Şi vîndut vei fi tu cu preţul ce-l vei oferi

Marea tu eşti iar noi sîntem moneda de schimb

Însemnaţi sîntem noi iar tu loc ne vei fi

 

Noi sîntem cîntul ce vi-l vor cînta copiii

Cînd vor afla că dumnezeul vostru a fost o minciună

Noi sîntem moartea de care vor muri în locul vostru ai voştri copii

Sîntem războiul purtat în numele vostru

 

Liberi veţi fi să distrugeţi ceea ce aţi fost

Şi liberi să vă treziţi fără nume

Există o limbă în care toate darurile sînt otrăvitoare

Noi sîntem darul de la sfîrşitul zilei

 

Vom merge unde nimeni n-a ajuns

Şi nimeni cîntul n-o să ni-l audă

Dar nu-i departe ziua cînd veni-vom

În gaura de şarpe-n care vă ascundeţi

 

În munţi şi dealuri inima-mi trăieşte1

În munţi şi dealuri inima-mi trăieşte

Şi sufletul mi-e întristat şi doare

Tiresias cel orb eram şi pun pariu

Că mîine s-ar putea să nu mai fiu

 

Războiul Stelelor dansează fiul meu

Sălbatici precum focul îi sînt ochii

Răvaş secret a scris şi-acum

Rege-al zilelor de mîine el va fi

 

În patul meu la noapte m-aşezaţi

Pînă ce Diavolul suna-va ceasul

Războiul ne-mpresoară acum

Şi mîine s-ar putea să nu mai fim

 

Femeia mea m-aşteaptă-n prag

Capul plecat de supărare

Boboci de flori are în păr

O, Doamne, mîine de-ar da-n floare

 

Cîntecu-mi e toxic pentru prunc

Orbi şi goi sînt ochii mei acum

Vraciul întunecat eram şi pun pariu

Că mîine n-ar mai trebui să fiu

 

Fiica-mi prin oraş îşi plimbă

Umbra-i singuratică subţire

Paşii ei în labirint încearcă

Pruncul zilelor de mîine să-l întoarcă

 

În patul meu la noapte m-aşezaţi

Garoafe-n jurul meu să puneţi

Să bateţi cuiele adînc în el ca faţa-mi

Ziua de mîine să n-o ştie

Nimeni va cînta

Singură în întunericul meu

Singură cînt aici din nou

Singură în întunericul meu

M-am condamnat la ceva şi la cineva dincolo de moarte

 

Iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire eternă

 

Sfîntul Anton e aici

şi Francisc din Assisi

Vom da o petrecere

Cel nenumit va veni

Pe masă va dansa

Şi Nimeni va cînta

Va fi sete în pahare

Şi niciodată vreodată nu va veni o zi

 

Îl vom aştepta pe Mesia

nici un cuvînt nu vom rosti

va fi praf în farfurie

doar Moarte în patul meu va fi

Vom cînta să alungăm tăcerea

Cel nenumit va îngîna o melodie

Toate femeile s-au dus în cer

Iar copii nicicînd nu va fi să vie

 

Vom duce dorul dorului

Şi ne vom ruga pentru o dorinţă

Vom plînge pentru nimic

şi la fel vom muri

 

Am aruncat televizoarele şi am pornit gazul

Sîntem sub influenţa sinuciderii

Fiindcă niciodată nu vom muri

 

Rupe-i gîtul! vom cînta

Pocniţi-vă palmele! vom cînta

Sus încheieturile! vom cînta

În ştreanguri ne vom legăna

 

Îl vom aştepta pe Mesia

Iar el va veni într-o zi

Şi împreună cu noi va aştepta

 

Am închis televizorul

şi am tăiat netul

şi am adunat toate telefoanele

şi le-am atîrnat în copac

 

Sîntem abia la început

Noi singuri cu şarpele

Îngerul e pe acoperiş

Şi nimeni nu s-a gîndit încă la vreo femeie

 

Aşa că ţine-te bine de coapsa ta!

Spînzură mărul în copac!

Du-te la culcare cu şarpele

Liber te vei simţi în braţul lui puternic!

 

Sîntem chiar la început

singuri în vid

Nici cer

Nici iad

Uitate

Nimeni la Dumnezeu nu s-a gîndit măcar

 

şi totuşi

 

Ne vom ruga pentru Mesia

şi el va veni într-o zi

şi se va ruga cu noi

 

Iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire eternă

 

Singură de tot în întuneric

Singură de tot cînt din nou

Singură de tot în întuneric

M-am condamnat la ceva şi la cineva de dincolo de moarte

 

Nu mi-e teamă de ochi tăi întunecaţi, de ura sau de rugăciunile tale

Nu mi-e teamă de lacrimile tale diamantine sau de scrisorile tale maliţioase de dragoste

Nu mi-e teamă de buzele tale moi şi nici măcar de dragostea ta

Căci mă detest cum nimeni n-a făcut-o vreodată

 

Murim de dorinţa de a descoperi ceva pentru care se poate muri

Murim de dorinţa de a descoperi pe cineva pentru care se poate muri

Mor de dorinţa de a descoperi pe cineva pentru care să mor

Mor de dorinţa de a dori să dor să dau să duc să dau să duc

Jeg synger alene til dig

Alt er alene til dig

 

Iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire iubire eternă
Tilbage er bare at drømme om drømme

Tilbage er bare at drømme om søvn

Hver nat at sidde og synge om sange

Hver dag at vandre og vente på sult

Tilbage er bare at drømme om drømme

Tilbage er bare at drømme om dig

at drømme om dig

 

 

Propriul meu dublu

Pentru că

Am supravieţuit propriei mele morţi

Nu mai sînt

Compatibil cu lumea oamenilor

Eu sînt cel

Ce nu poate fi văzut

Nici atins

 

Prima consecinţă a morţii este

Eliberarea unei fiinţe vagi şi ameninţătoare

Care

Cu aparenţa exterioară a persoanei decedate

Se reîntoarce în locurile unde obişnuia să vieţuiască.

Nemaiaparţinînd de fapt nici lumii celor vii

Nici lumii celor morţi

 

Se pune întrebarea:

Care e statutul acestui trup viu

Eu

Ce pare să nu mai aparţină lumii viilor?

 

De vreme ce în propria mea fiinţă încarnez

Acele elemente ce îndeobşte ne deosebesc de moarte

Sînt

Ca să zic aşa

Statuia vie

Propriul meu dublu

 

Aşa că sînt aşa că merg aşa că stau aşa că zac

Aici

În deplină simbioză cu moartea

 

Eu sînt acela

Ce nu poate fi privit

Şi nu poate fi atins

 

 

L’horreur2

Din ensomhed forfølger dig

Du løber hen ad gaden

Den kommer op ad trappen

Og den banker på din dør

So lonely, oh, so lonely

Fra Rue des Récollets til Porte de Clignancourt

Ad Faubourg-Saint-Martin og lige til Gare de l’Est

So lonely, oh, so lonely

 

Et quand vient le soir

Pour qu’un ciel flamboie

Le rouge et le noir

Te quittent là

 

Et quand vient le soir

Pour qu’un ciel flamboie

Tu deviens

L’ombre de ton ombre

 

Menneskeheden flytter sig

Den flygter fra sin skygge

Ind i en anden verden

Og den møder kun sig selv

So lonely, oh, so lonely

 

Fra L’homme de Cro-Magnon og lige til Jesus Christ

Fra Roi du Soleil jusqu’à l’Être Suprême

So lonely, oh, so lonely

Et quand vient le soir

Pour qu’un ciel flamboie

La croix et le croissant

La quittent là

 

Et quand vient le soir

Pour qu’un ciel flamboie

Elle devient

L’ombre de son ombre

 

Historien forfølger os

Vi løber gennem natten

Den springer frem af Tiden

Den blinker på din skærm

L’horreur, l’horreur

 

Fra promenade des Anglais et jusqu’au Stade de France

Fra Nice og Saint-Denis og lige til Bataclan

L’horreur, l’horreur

 

Et quand vient le soir

Pour qu’un siècle flamboie

Ne nous quitte pas

Dans l’état d’urgence

 

Et quand vient le soir

Pour qu’un siècle flamboie

Ne nous quitte pas

Dans l’état

et l’horreur permanent

 

 

 

O, Europă, tu

 

Atlantis og Akropolis er sunket

Kustoderne står i det tømte rum

Med hænderne foldet

I søvn

Som hugget ud af støv

Billeder på dagens endeligt

 

Gæsterne fra Kina er rejst hjem

Med lyset over Skagen

Med Mona Lisas smil på læben

Med Vincents andet øre i bagagen

 

Museet står med åbne sår

Med tømte gange

Visne år

På trappen ligger Eisenstein

Og sover

 

Oh, you Eu Europe

Have you you you forever gone?

Oh, Eu Eu Europe

Were you you Eu just a dream?

O, Europă, tu

Te-ai dus pentru totdeauna?

O, Eu Eu Europa

Ai fost tu tu Eu doar un vis?

 

Im Nebel auf der Museumsinsel steht die Zeit

Palast der Republik ist nicht mehr da

Keine Spur von Utopie

Kein Schatten von der neuen Welt

Die Zeit steht nur da

Und geht nicht mehr mit uns herum

 

So, close the doors

And sweep the floors

And pull the plugs

Release the whores

It’s time to close her down

Închideţi uşile

Ştergeţi podelele

Daţi drumul cepurilor

Pe tîrfe le eliberaţi

E timpul s-o închidem

 

Liberté où êtes Vous?

Egalité où êtes Vous?

Fraternité où sommes nous

dispersé / dissipé

 

Oh, you Eu Europe …

O, Europă tu Eu…

Alla fine del cammin di nostra vita

Ritroviamo in una piazza oscura

Che’ la vecchia via é smarrita.

Ahi quanto a dir qual é, e’ cosa dura

 

Oh, you Eu Europe …

O, Europă tu Eu…

 

 

 

Cîntecul stafiei

Kabul nu-i un loc pentru-o fată

Europa pute ca un turc obez

Indienii sînt în telefonul tău

Şi chinezii sînt pe drum

 

Stafia Istoriei eu sînt

Te eliberez, haos aduc pe pămînt

Roma şi Atena în foc le distrug

Sacrific trecutul pentru prezent

 

Mă voi muta în bătrînul Auschwitz

şi te voi face fericit

Aprind gazul şi-mi fac o ceaşcă de ceai

Îl invit pe evreu

Şi dacă tu nu eşti acela

Merge şi-un arab

 

Dezgropaţi cadavrele dansaţi cu Robespierre

Decapitaţilor le puneţi capetele la loc, vorbiţi araba

Folosiţi pietrele Colosseumului pentru leagăne noi

Uitarea dăruiţi-le-o celor mulţi

 

Umpleţi parlamentele cu chinezării

Vindeţi bunkerele evreilor

Pasaţi toate librăriile la Google

Hrăniţi-i pe cei mulţi cu cei puţini

Depuneţi-vă banii la muzee

şi expediaţi-i în Dubai

Mai bine cu mine

decît la Judecata de Apoi

 

Trezeşte-te, Trezeşte-te, Europă

Arde-ţi frontierele

Şterge-te, şterge-te, Europă

Renunţă la tine şi reînnoieşte-te

 

Mesajul meu să-l scrieţi pe Mahnmals3

şi faceţi-i pe toţi să uite

Poveştile spuse pentru petele albe din istorie

Daţi petreceri în parlament

şi plecaţi-vă în faţa tuturor reginelor

Trimiteţi delegaţi în lagărele de concentrare

Închiriaţi adolescenţilor cimitirele

 

Purificaţi toate muzeele

Umpleţi-le cu refugiaţi

Semnalizaţi-i ca objets trouvés

„Post colonial masterpiece“

Lăsaţi-i să atîrne în Luvru

Ca „patrimoniu European“

Puneţi-i pe postere

Expediaţi-i prin Sotheby’s

 

 

Fie Vaticanul musulman

Puneţi-l pe papă drept regină

Pe Milosevic în dar la Teheran

Pe fascişti hrăniţi-i cu verbină

Votaţi pentru haos în capitale

Trimiteţi justiţia la puşcărie

Condamnaţi condamnările

la dracu

cu tine tine Europă

Ucideţi-i pe cei dragi

Să ardă, să ardă, Europa

Trebuie să dispară ca să renască din nou

 

 

 

Clipa cînd ai venit spre mine

Clipa cînd ai venit spre mine era frumoasă şi rece

În mînă ţineai cheia sufletului meu îndelung închis

Gîşte sălbatice zburau prin ochii tăi

Întunecate precum cerul

 

Clipa în care ai pătruns în mine arde-n sufletul meu şi-acum

Inima-mi în mîna ta străluceşte a scrum

Mai mult decît în visul meu cuvintele tale şi tu

De pe-o zi pe alta mă rostogolesc acu’

 

Hai vino ia-mă de mînă trezeşte copiii să dansăm

Ploaia şterge froniterele transformînd oraşele-n mare

Mîine lumea nu va fi mai bună decît cea de azi

Mai bine-ar fi să nu ne mai culcăm

 

Clipa cînd ai venit spre mine era frumoasă şi rece

În mînă ţineai cheia sufletului meu îndelung închis

Gîşte sălbatice zburau pe cer

Arzînd în ochii tăi

 

Clipa în care m-ai redus la tăcere îmi răsună-n ţeastă

Un jind dureros îmi mistuieşte scheletul

Aud gîştele sălbatice uguind în noapte

Cînd închid ochii

 

Hai vino prinde-mă de mînă trezeşte copiii să dansăm

Ploaia şterge frontierele transformînd oraşele-n mare

În secolul XXII vom fi morţi cu toţii

Mai bine-ar fi să nu ne mai culcăm

 

Clipa cînd mă vei părăsi va fi frumoasă şi crudă

Vei ţine-n mînă cheia sufletului meu larg deschis

Gîştele sălbatice vor cădea din cer precum pupilele

Lăsîndu-l gol ca ochii tăi

 

Traducere şi note de Carmen Muşat

____________________

  1. My Heart’s in the Highlands este titlul unei cunoscute poezii de Robert Burns (1759‑1796), poet scoţian precursor al Ro­man­tismului britanic. Madame Nielsen împrumută nu doar titlul poemului lui Robert Burns, ci şi ritmul. Efectul acestui poem provine din contrastul puternic între structura ritmică preromantică şi conţinutul violent contemporan, între limbajul pe alocuri arhaizant şi registrul contemporan. Compozitorul Arvo Pärt a compus o melodie pe versurile acestui poem, interpretată de Else Torp şi Christopher Bowers.
  2. Am preferat să reproducem următoarele două poeme în original, pentru că tot efectul poetic constă în mixarea limbilor: daneză, franceză, italiană, engleză. Poemele, asemeni majorităţii celor scrise de Madame Nielsen, sînt construite printr-o elaborată suprapunere de citate şi aluzii culturale, de la Dante la Edith Piaf şi Moustaki.
  3. Mahnmal(s) – cuvînt german, care desemnează un avertisment urgent, utilizat în cel de-Al Doilea Război Mondial în lagărele de concentrare; un Mahnmal(s) este şi un monument ce aminteşte de un eveniment tragic, funcţionînd ca memento şi avertisment.

 

Fotografii realizate de Sofie Amalie KLOUGART

Adaugă comentariu

object(WP_Term)#13245 (11) { ["term_id"]=> int(19326) ["name"]=> string(7) "Nr. 901" ["slug"]=> string(6) "nr-901" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(19326) ["taxonomy"]=> string(7) "numbers" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(31) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "0" }